Фінансовий лізинг

Оприлюднено

Це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП»

Надання порук та гарантій

Оприлюднено

За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника про виконання ним свого обов’язку. За гарантією установа гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку. ПРАВИЛА НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП»

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Оприлюднено

Надання коштів у вигляді позик підприємствам і організаціям для оплати рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи, для формування виробничих фондів і здійснення інших витрат. Н.п. може здійснюватись громадянам на певні цілі. ПРАВИЛА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Кредити за рахунок власних коштів

Оприлюднено

Це угода, яка укладається між кредитною організацією та позичальником, з надання коштів кредитором позичальнику у вигляді позики на певних умовах. ПРАВИЛА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ, В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП»

Факторинг

Оприлюднено

Фінансова комісійна операція, при якій клієнт переуступає дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою: миттєвого отримання більшої частини платежу; гарантії повного погашення заборгованості; зниження витрат по веденню рахунків. ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ В ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП»