Надання порук та гарантій

Оприлюднено
За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника про виконання ним свого обов’язку. За гарантією установа гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку.