Офіційний сайт ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"

Інформація та документи, оприлюднені нижче, наведені станом на 29.04.2023 (крім інформації та документів, щодо яких окремо визначена дата, станом на яку вони наводяться). Зміни до інформації позначаються відповідною датою, у яку було внесено такі зміни.

Про компанію

Реквізити компанії

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" (ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП")

Код ЄДРПОУ - 39008619

Місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження) - 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд.19-21

Керівник - Мокряк Олександр Олександрович

Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, Дата запису: 05.12.2013, Номер запису: 107010200000522056.

Включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Право на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 28 квітня 2023 року № 21/768-рк.

Основний вид діяльності – Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.

Основний вид діяльності за КВЕД - 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи (а також орган з питань захисту прав споживачів фінансових платіжних послуг): Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0800 505240.

Ліцензії та дозволи

Вебсайти ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП"

 • http://c-b-g.company/
 • https://platilka.com.ua/

Платіжні системи

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" є учасником платіжних систем:

Назва ПС Дата включення до Реєстру Оператор ПС Посилання
"Visa" (непряма участь) 18.12.2014 Visa International Service Association (Сполучені Штати Америки) перевірити
"MasterCard" (непряма участь) 10.09.2014 Mastercard International Incorporated (Сполучені Штати Америки) перевірити


ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" надає наступні види платіжних послуг (послуг з переказу коштів):

Вид переказу Строки здійснення переказу (до моменту зарахування коштів отримувачу) Вартість послуг (тарифи)* Валюта переказу Ліміти (обмеження) платіжної операції Публічний договір для користувача - фізичної особи**
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, із зарахуванням суми переказу на рахунок отримувача, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ) або систем дистанційного банківського обслуговування (СДБО). До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально відповідно до договору з суб’єктом господарювання. Гривня 399999 або 29999 грн або інший ліміт, залежно від отримувача Публіний договір
Переказ коштів від фізичної особи до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на рахунок отримувача (в т.ч. за номером ЕПЗ), що ініціюється з використанням ЕПЗ. У разі зарахування на банківський рахунок отримуваа - до 3х банківських днів.
У разі зарахування за номером ЕПЗ отримувача - негайно (див. правила переказу коштів).
від 1% до 5% від суми переказу (стягується з платника). Гривня 29999 грн за операцію. Зарахування здійснюється лише на картки українських банків-емітентів. Публічний договір
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (в тому числі за номером ЕПЗ), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня 29999 грн за операцію. Зарахування здійснюється лише на картки українських банків-емітентів. Договір з фізичною особою не укладається
* інформація про тарифи, розмір комісійної винагороди та інша інформація щодо будь-яких оплат фінансових платіжних послуг, які платник сплатить за конкретною платіжною операцією, доводиться до відома платника безпосередньо в інтерфейсі веб-сайту, мобільного застосунку або платіжного пристрою перед отриманням згоди платника на виконання платіжної операції.
** публічний договір з користувачем - фізичною особою діє у тій редакції, яка була чинною на момент здійснення платіжної операції. Права/обов'язки сторін, умови надання платіжної послуги з переказу коштів та інші умови, встановлені такою редакцією договору, розповсюджуються на конкретну платіжну операцію. Внесення змін до редакції публічного договору, а також припинення дії редакції публічного договору (як в односторонньому порядку, так і за домовленістю сторін) - не допускається.

Порядок здійснення переказів

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" здійснює перекази коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Перекази коштів, що здійснюються через ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

Спосіб ініціювання Порядок ініціювання Порядок надання згоди платника на виконання платіжної операції Порядок відкликання згоди платником Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції Момент безвідкличності
Шляхом використання ЕПЗ. В режимі онлайн на сайтах або у мобільних застосунках. Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного ним отримувача, в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача, платіжної сторінки ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", платіжного пристрою, відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, введення даних ЕПЗ платника, підтвердження згоди на операцію на боці банка-емітента ЕПЗ тощо. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП". Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника. Настає у момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи або банка-емітента або банка-еквайра).
Шляхом використання систем дистанційного банківського обслуговування (СДБО), що надається банком, у якому платник має рахунок. В режимі онлайн на сайтах або у мобільних застосунках. Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного ним отримувача, в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача, платіжної сторінки ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", платіжного пристрою, відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, підтвердження згоди на операцію на боці банка/СДБО тощо. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП". Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника. Настає у момент списання коштів з рахунку платника у банку, який забезпечує функціонування СДБО.
Шляхом безготівкового переказу з рахунку платника у його банку. Перерахування коштів з рахунку платника на рахунок ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", з одночасним наданням платником платіжної(их) інструкції(ій) щодо отримувача(ів). Згодою платника на виконання платіжної операції є передача платником відповідно до протоколу технічної взаємодії належним чином сформованого та засвідченого інформаційного повідомлення (платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь отримувача, а також перерахування коштів на рахунок ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП". Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження має форму інформаційного повідомлення, формується та передається у порядок та спосіб відповідно до протоколу технічної взаємодії. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника та міститься у відповідному інформаційному повідомленні, яке ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" передає платнику згідно з протоколом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію. Настає: 1) для переказів, що здійснюються за номером ЕПЗ отримувача – у момент отримання від міжнародної платіжної карткової системи (МПС) інформації щодо успішної авторизації/підтвердження кредитової операції за ЕПЗ в МПС; 2) для переказів, що здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача – у момент списання банком коштів з рахунку ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" на виконання відповідної платіжної інструкції з метою перерахування коштів на рахунок отримувача.

Перекази коштів, які завершуються через ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", можуть бути завершені у такий спосіб:

 • шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок (в т.ч. за номером ЕПЗ) отримувача.

Режим надання платіжних послуг з переказу коштів (операційний час надавача фінансових платіжних послуг) - цілодобово, без вихідних (24/7).

Інформація про спосіб комунікації: будь-яка інформація/повідомлення під час здійснення платіжних операцій передається через мережу інтернет. Доступ до такої інформації користувач отримує через інтерфейс веб-переглядача (веб-браузера), який встановлено на комп'ютері або мобільному пристрої користувача. Додаткових вимог до обладнання або програмного забезпечення користувача не висувається. Доступ до зазначеної інформації, незалежно від обраної платіжної послуги (виду переказу коштів), надається без обмежень по строкам, обсягам або часовим проміжкам, відповідно до режиму надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів.

Порядок надання та відкликання згоди платника на виконання платіжної операції. Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції та настання моменту безвідкличності

Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного отримувача, в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача або платіжної сторінки/платіжного пристрою ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", відповідно до їхнього функціоналу, шляхом заповнення Сорм, натискання кнопок тощо, введення реквізитів ЕПЗ платника, підтвердження згоди на операцію на боці банка-емітента ЕПЗ тошо.

Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником до ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП".

Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до моменту безвідкличності платіжної інструкції, який наступає в момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку МПС), або в момент списання коштів з рахунку платника у банку, який забезпечує функціонування СДБО.

Інформація про заходи безпеки

 1. Користувач (платник/отримувач) зобов'язаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (зокрема, ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці поза доступом третіх осіб.
 2. У межах заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП":
  • регулярно проводить перевірку, діагностику, тестування програмних та апаратних засобів, серверних та мережевих потужностей, які знаходяться в експлуатації, та у разі необхідності проводить їх виправлення/полагодження;
  • регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства та відповідність правилам платіжних систем;
  • будує програмну та апаратну інфраструктуру таким чином, щоб вона відповідала вимогам надійності, цілодобового функціонування та забезпечивала безперервне надання послуг;
  • з метою забезпечення відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS) та іншим вимогам платіжних систем проходить відповідні аудити або залучає для оброблення відповідних даних технологічних операторів;
  • забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операцій протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
  • забезпечує безпеку та захист даних користувачів (в т.ч. даних ЕПЗ користувачів) на рівні, передбаченому процедурами/правилами платіжної системи, МПС та міжнародними стандартами безпеки PCI DSS;
  • має право застосовувати обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами (від певного платника/ЕПЗ платника, до певного отримувача/ЕПЗ отримувача, на певну суму, за певний проміжок часу тощо), а у випадку застосування таких обмежень - має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
  • здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг;
 3. ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:
  • зобов'язання здійснити повернення коштів платнику за невиконаною платіжною операцією;
  • зобов'язання відшкодувати користувачу збитки, понесені ним у результаті невиконання або неналежного виконання платіжної операції;
  • несе іншу відповідальність, передбачену договором з користувачем.

Порядок вирішення (врегулювання) спорів та захист прав споживачів

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" ставить за мету допомогти у вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між ним та платником/отримувачем (споживачем платіжних послуг з переказу коштів).

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" у Публічному договорі, договорах на переказ коштів та інших договорах заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія платника/отримувача, як то усна або письмова, буде розглянута. ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії платника, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" фіксує будь-яке звернення споживача/користувача його платіжних послуг з переказу коштів у журналі звернень користувачів та розглядає так звернення у строк до 3-х робочих днів.

Захист прав платника/отримувача як споживача фінансових платіжних послуг з переказу коштів здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про платіжні послуги", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правових актів Національного банку України.

Спори між ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" та платником/отримувачем вирішуються на підставі:

 • положень Публічного договору (для фізичних осіб);
 • положень договорів про переказ коштів (для суб’єктів господарювання);
 • правил відповідної платіжної системи/карткової платіжної системи (в тому числі міжнародної), у якій здійснювався переказ коштів;
 • чинного законодавства України.

Всі суперечки, що виникають між платниками/отримувачами та ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП", мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вдаються до процедур, встановлених правилами відповідної платіжної системи/карткової платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням оператора цієї платіжної системи або інших уповноважених осіб (далі – "Арбітражні процедури").

У разі якщо вирішення спорів шляхом проведення Арбітражних процедур через будь-які причини є неможливим, або якщо Арбітражні процедури не дали результату, то спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

З метою забезпечення прав споживачів та обов’язків щодо здійснення переказу коштів у платіжних системах, відповідно до правил платіжних систем, у яких ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" приймає участь, можуть використовуватися гарантійні, компенсаційні або інші подібні платежі. З метою забезпечення захисту своїх прав платник/отримувач, окрім процедур, описаних вище у цьому розділі, можуть звернутися до оператора платіжної системи, через яку здійснювався переказ коштів.

ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" не вимагає від платника/отримувача переказу коштів сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому платіжної послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) такого договору, а також не стягує такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" не покладає на платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому платіжної послуги, а також не стягує такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.

Порядок розгляду звернень споживачів фінансових платіжних послуг

Порядок взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів фінансових платіжних послуг - викладено у відповідному внутрішньому документі ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" Порядок взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів.

У даному Порядку, зокрема, викладені особливості щодо:

 • процедури взаємодії між ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" та споживачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції (в тому числі з використанням платіжного інструменту);
 • процедури взаємодії між ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП" та споживачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій (в тому числі з використанням платіжного інструменту) та порядку звернення споживача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті таких платіжних операцій;
 • порядку звернення споживача з питань щодо оскарження операцій, здійснених з використанням платіжного інструменту;
 • порядку розгляду заяв (повідомлень) щодо міскодингу;

Інша інформація

Власники істотної участі ТОВ "КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП":

 • Довженко Богдан Олександрович (громадянство - Україна), доля володіння 50%, через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРЕЙСЕН"
 • Тимошок Сергій Ігорович (громадянство - Україна), доля володіння 50%, через АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРЕЙСЕН"

Виконавчий орган: директор Мокряк Олександр Олександрович.

Наглядова рада не обиралась.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: не проводилися.

Рішення про відкриття ліквідаційної процедури: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Документи

Контакти

Адреса місцезнаходження та листування: 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд.19-21

Email: [email protected]

Телефон: +38093 9171190